Nastup si! MENU

Jak zachránit kolegy (a něčí život)

 

Teambuilding je dnes součástí každé moderní firmy. Kolik lidí ale může říct, že je jejich kolegové doopravdy podrží? Poradí a pomůžou? Naučí je něco z toho, na co sami museli napřed pracně přijít?

Že v engineeringu Zodiacu pracuje opravdu soudržný tým, poznáte, když se na pátek v době dovolených naplánuje firemní akce se školením nových postupů, a ono přijde skoro dvakrát tolik lidí, než čekáte.

Na workshop nazvaný Engineering House a Design Handbook training (v překladu „Příručka, jak konstruovat“) dorazilo na 70 zaměstnanců – kompletní Design Office a kolegové z dalších oddělení se vztahem ke konstruování. Na programu bylo napřed téměř celodenní školení závazných pracovních postupů, následované kurzem první pomoci a neformálním posezením. 

Pracovní část se týkala prezentace výsledků interního projektu, který si klade za cíl shromáždit návody a zásady práce pro ostatní. Výstupem je narůstající řada dokumentů, tvořící základní know-how procedur a návodů, které budou do budoucna k dispozici každému konstruktérovi ve firmě. „Je to taková naše konstrukční Bible,“ říká s úsměvem Petr Sedláček, jeden z autorů projektu, a doplňuje: „Celý dlouhodobý projekt tvorby našich konstrukčních pravidel, metodik a procesů vede po odborné stránce Chief Engineering Manager Petr Volf, který i tuto akci zastřešil a dal jí konkrétní tvar a linku." 

Svoje vlastní postupy, jak konstruovat jednotlivé části výrobků, představilo postupně 10 inženýrů. „Nechtěli jsme jen za někoho představit výsledky práce, ale i samotným autorům dokumentů dát možnost se prezentovat. Když už je někdo natolik zkušený, že dokáže sepsat pro ostatní metodiku práce, může na to náležitě být hrdý,“ vysvětluje Petr Sedláček.

"Byla to zajímavá a nevšední zkušenost prezentovat svoji práci před všemi kolegy. Přes mírné počáteční obavy jsem si prezentace užil a přijetí od kolegů bylo dobré," říká jeden ze „školitelů“ Jakub Velebný.

Akci hodnotím velice pozitivně hned z několika důvodů: zaprvé, každý teambuilding se počítá, a za druhé jsme dostali věcný úvod od problematiky a poznali koncept Design Handbook. Jsem také rád, že se nezapomnělo na naše oddělení,“ konstatuje Tomáš Kopal, vedoucí oddělení Aftersales, které aktivně probíranou dokumentaci a procesy používá. 


Jaroslav Krčma z oddělení Certifikace které pracuje s probíranou dokumentací, k tomu dodává: "Chtěl bych poděkovat za pozvání a organizaci celé akce. Prezentace jednotlivých části EH-DH nám daly dostatečný přehled o daném tématu. Závěrečný team building první pomoci byl příjemným oživením celého dne."

Design Handbook je dlouhodobý projekt, kdy zkušenější konstruktéři seznamují ostatní s tím, na co si dát při výrobě pozor, či jak věci dělat efektivněji. Jejich nápady ulehčí práci dalším. V polovině srpna 2017 proběhlo první kolo prezentací, v dalších se bude pokračovat. Zatím je hotova zhruba jedna třetina handbooku. „Měli jsme velmi dobrou zpětnou vazbu – osobní forma je vždycky lépe srozumitelná a zapamatovatelná než psaný manuál, lidi to zajímalo a hodnotili školení jako velmi přínosné,“ doplňuje Petr Sedláček. Pro samotné autory námětů šlo v neposlední řadě také o užitečný trénink prezentačních dovedností.

Po workshopu se zájemci mohli seznámit se zásadami první pomoci, vyzkoušet si resuscitaci a ošetření zranění. Při simulované dopravní nehodě společně poskytli pomoc zraněnému motorkáři a cyklistovi, což jsou zkušenosti, které na rozdíl od pracovních postupů snad nikdy potřebovat nebudou.

    

Zkus tvůrčí, týmovou a čistou práci.

Nastup na palubu Safran CZ!

© 2023 SAFRAN Cabin CZ s.r.o.
IČ: 26339510
Univerzitní 34, Plzeň – Borská pole
C 13978 vedená u Krajského soudu v Plzni
Politika společnosti
Vytvořeno v Beneš & Michl