Nastup si! MENU

Svaz českého leteckého průmyslu chce motivovat studenty

 

Jak nejlépe podchytit mladé talenty a povzbudit je ke studiu technických oborů? Odpověď hledali účastníci kulatého stolu Svazu českého leteckého průmyslu (SČLP), který sdružuje firmy působící v leteckém průmyslu a univerzity. Tématem setkání 7. 3. 2018 v Brně na Leteckém ústavu Fakulty strojní VUT byla propagace leteckého průmyslu prostřednictvím studentské soutěže.

O tom, jak upoutat zájem studentů o technické studium, diskutovalo dvacet lidí z členských organizací SČLP, mezi které patří i Zodiac. Naši dva vyslanci Martin Miletínský a Michal Batko představili zkušenost s Trainee Programem a zapojili se do debaty o formátu soutěže pro středoškolské studenty. „Právě na druhém stupni gymnázií či obecných středních škol se často žáci teprve rozhodují, jakým směrem povede jejich další studium. Proto jsme se shodli na faktu, že cílovou skupinou pro soutěže je třeba rozšířit z univerzit i na studenty středních škol. Téma by přitom mělo být jednoduché, aby i středoškoláci měli šanci porozumět tomu, co dělají; zároveň lákavé a moderní. Výsledek pak budou mít za úkol sami vyrobit. Nepůjde tedy o žádné teoretické výpočty nebo nákres, ale o reálný produkt z leteckého průmyslu, který půjde levně sestrojit z dostupných materiálů a výsledek bude měřitelný,“ vysvětluje Martin Miletínský.

Přizváni byli také zástupkyně agentury CzechInvest, studenti liberecké univerzity, kteří prezentovali svoje zkušenosti s pořádáním soutěže dronů, a tým studentů VUT v Brně „BUT Chicken Wings“ se soutěží New Flying Competition. Jako úspěšný příklad byla zmíněna i studentská konstrukční soutěž Zodiac Aerospace Challenge http://www.lu.fme.vutbr.cz/soutez/ , kterou ve spolupráci s námi uspořádal Letecký ústav VUT v roce 2016 a měla velký ohlas mezi studenty. Jejím cílem bylo navrhnout a postavit papírový panel o daných rozměrech tak, aby přenesl požadované zatížení a zároveň měl co nejmenší hmotnost.

Návrhy na téma středoškolské studentské soutěže se sbíraly napříč firmou. „Celkem jsme navrhli tři tématické okruhy, které je možné dál modifikovat a upřesnit na základě diskuze a shody mezi všemi zúčastněnými stranami,“ popisuje Michal Batko.

První tematický okruh je zaměřený na stavbu papírového modelu kluzáku (vlaštovka), kdy úkolem je vyrobit kluzák, který doletí nejdále. Druhý okruh se věnuje stavbě nosné konstrukce z lehkých materiálů. Třetí možností je stavba bumerangu, přičemž zvítězí ten, kdo se nejvíc přiblíží startovnímu bodu.

Organizátoři z SČLP budou z došlých námětů vybírat a finální téma soutěže plánují vypsat ještě letos.

Zkus tvůrčí, týmovou a čistou práci.

Nastup na palubu Safran Cabin CZ!

© 2024 SAFRAN Cabin CZ s.r.o.
IČ: 26339510
Univerzitní 34, Plzeň – Borská pole
C 13978 vedená u Krajského soudu v Plzni
Politika společnosti
Vytvořeno v Beneš & Michl