Nastup si! MENU

Nový model uspořádání výroby šetří kroky, čas i zdraví zaměstnanců

 

Skoro 100 metrů cesty si od října loňského roku ušetří každý jednotlivý výrobek společnosti Zodiac Galleys Europe. Trasu nejen jemu, ale i zaměstnancům ve výrobě dokázal zkrátit interní tým, který se detailně zabýval vnitřními procesy a navrhl nové uspořádání výroby ve dvou halách na Borských polích.

Po přesunu developmentu do nové haly se naskytla možnost využít uvolněných prostor v původních dvou halách. Desetičlenný tým pod expertním vedením nově příchozího Operational Excelence directora Diego Tomaze věnoval celé dva týdny mapování nedostatků a problému, se kterými se operátoři výroby potýkají, a vypracoval návrhy na jejich zlepšení.

Řešitelé například zjistili, že trasa produktu po hale je zbytečně zakřivená, operátoři musí často chodit velké vzdálenosti pro součástky, nebo že z hlediska bezpečnosti nejsou dobře rozdělené zóny, kde se pohybují chodci a kde jezdí vozíky s materiálem. Na základě podnětů jednotlivých workcenter ze všech fází výroby se přikročilo k identifikaci plýtvání a zbytečných úkonů, z čehož vyšly návrhy nového layoutu. Každý z členů týmu přišel se třemi zlepšovacími modely, které se hodnotily podle několika kritérií: bezpečnost, minimalizace křížení, jednoduchost a rychlost práce, cena přesunu, vizualizace. Na základě vybraných návrhů se vytvořily prostorové makety, na kterých se modelovala trasa zboží i personálu.

Soustředili jsme se na reálný pohyb operátorů po hale a finální trasu produktu, kterou jsme měřili nití v modelu. Nejlepší výsledek, kterého jsme docílili, přinesl zkrácení trasy každého jednotlivého výrobku z původních 464 metrů na 369 metrů,“ vysvětluje supervizor Ondřej Gill.

Logičtější uspořádání výroby je patrné hned na první pohled. Došlo k oddělení procesů v přípravné hale a finální montáži, k narovnání meandrovitých cest do navazující podkovy a také k rozšíření průchozích cest, kde jsou nyní oddělené zóny.

Proces optimalizace toku se řešil jak z hlediska fyzického (plynulá a co nejkratší cesta materiálu z přípravy, přes lepení, dekorovnu až po finální montáž), tak i informačního. Výstupem je i přehledné schéma výroby, které dokáže celý proces snadno přiblížit novým zaměstnancům a návštěvníkům.

Máme za sebou 3 měsíce fungování v tomto novém uspořádání a již nyní mohu říct, že díky odstranění plýtvání pracujeme efektivněji a bezpečněji,“ hodnotí supervisor výroby Ongřej Gill.

 

Zkus tvůrčí, týmovou a čistou práci.

Nastup na palubu Safran Cabin CZ!

© 2024 SAFRAN Cabin CZ s.r.o.
IČ: 26339510
Univerzitní 34, Plzeň – Borská pole
C 13978 vedená u Krajského soudu v Plzni
Politika společnosti
Vytvořeno v Beneš & Michl