Nastup si! MENU

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Ochrana Vašeho soukromí je pro nás velice důležitá, a proto dbáme na to, aby veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, byly zpracovány v rámci příslušné právní úpravy.

1. V rámci žádosti o zaměstnání nám poskytnete různé informace prostřednictvím e-mailu, formulářů, dotazníků, životopisů. Tyto informace mimo jiné zahrnují osobní údaje jako jsou:

Jméno a příjmení
Datum a místo narození
Občanství
Kontaktní údaje (telefon, e-mail, bydliště)
Údaje o získaném vzdělání
Údaje o profesních zkušenostech
Údaje o dalších znalostech a dovednostech
Fotografie
Další informace, které nám poskytnete v rámci Vaší žádosti (motivační a referenční dopis a další údaje uvedené v životopise)

2. Výše uvedené Údaje budou uchovány a zpracovány společností SAFRAN Cabin CZ s.r.o., se sídlem Univerzitní 34, 301 00 Plzeň, IČ: 26339510 (dále jen „Správce“), ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů („zákon o ochraně osobních údajů“), resp. obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679), a to pro účely výběrového řízení na pracovní pozici.

3. Osobní údaje, které poskytnete budou uchovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení, tj. po dobu 3 let.

4. Osobní údaje mohou být poskytnuty: Provozovatelům pracovních portálů a personálním agenturám.

5. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti prace@delamedoletadel.cz.

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

- vzít souhlas kdykoliv zpět - požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zkus tvůrčí, týmovou a čistou práci.

Nastup na palubu Safran Cabin CZ!

© 2024 SAFRAN Cabin CZ s.r.o.
IČ: 26339510
Univerzitní 34, Plzeň – Borská pole
C 13978 vedená u Krajského soudu v Plzni
Politika společnosti
Vytvořeno v Beneš & Michl